KLIMATYZACJA

Klimatyzacja pełna realizowana jest poprzez urządzenia wentylacji mechanicznej zapewniające utrzymanie w pomieszczeniu wentylowanym żądanych, regulowanych automatycznie parametrów mikroklimatu, niezależnie od warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Rozwiązania klimatyzacji komfortu powinny zapewnić obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu w stosunku do temperatury otoczenia oraz nie dopuścić do przekroczenia wilgotności względnej fi=70%. Jest to górna granica komfortu. Przy większej wilgotności względnej i w temperaturze zazwyczaj spotykanej pomieszczeniach, powstają warunki korzystne do rozwoju mikroorganizmów i grzybów.
Uzyskanie warunków komfortu wymaga prawidłowego zaprojektowania, wykonania i obsługi urządzeń.

Centrale klimatyzacyjne Centrale są najbardziej kompletnymi, ale jednocześnie kosztownymi urządzeniami klimatyzacyjnymi. Zapewniają one w pełni automatyczne przygotowanie powietrza z funkcjami grzania, chłodzenia, nawilżania, osuszania, filtrowania, jak również jego zamierzoną wymianę. Prostsze są tzw. cząstkowe urządzenia klimatyzacyjne, które wykonują tylko jedną z funkcji przygotowania powietrza.

Centrala klimatyzacyjna jest zbudowana z pojedynczych bloków funkcyjnych, którymi mogą być:
- sekcja wentylatorów
- komora mieszania
- sekcja filtrów
- blok nawilżania powietrza
- wymienniki ciepła (nagrzewnica, chłodnica)
- wymiennik odzysku ciepła

Centrala wentylacyjno- klimatyzacyjna serii COMPACT Unit
źródło: Swegon.pl

Ogólnie urządzenia klimatyzacyjne dzielone są na urządzenia przemysłowe i komfortowe.

- komfortowe (bytowe) urządzenia klimatyzacyjne powinny zapewniać uzyskanie sprzyjającego klimatu w pomieszczeniu przeznaczonym dla przebywania w nim ludzi, który obejmuje zakres temperatur od 20 do 27oC i wilgotności względnej od 30 do 70%. Typowymi ich zastosowaniami są biurowce, domy towarowe, kina, teatry, szpitale, hotele, restauracje, laboratoria i inne. Jeżeli parametry powietrza w pomieszczeniu są dostosowywane do klimatu zewnętrznego (pory roku, pory dnia), wówczas mówi się o klimatyzacji zmiennej.
- przemysłowe urządzenia klimatyzacyjnepowinny gwarantować stały stan powietrza w pomieszczeniu, zalecany dla procesów technologicznych, przygotowania i składowania produktów, czy techniki pomiarowej.
Klimatyzatory
Klimatyzatory z uwagi na stosunkowo nieduże koszty zakupu są najczęściej stosowanymi urządzeniami klimatyzacyjnymi. Większość z nich służy głównie do chłodzenia, a także występują z opcją z funkcją grzania, to też nie są to urządzenia do klimatyzacji pełnej, ale przy zastosowaniu oddzielnej wentylacji mechanicznej można uzyskać oczekiwane warunki klimatu w pomieszczeniu.
Więcej o klimatyzatorach w części Klimatyzatory
Urządzenia klimatyzacyjne powinny zapewniać uzyskanie sprzyjającego klimatu w pomieszczeniu przeznaczonym dla przebywania w nim ludzi oraz gwarantować stały stan powietrza w pomieszczeniu, zalecany dla procesów technologicznych, przygotowania i składowania produktów, czy techniki pomiarowej.