KLIMATYZATORY

Klimatyzatory są urządzeniami służącymi głównie do schłodzenia powietrza w pomieszczeniach.
W przypadku odwrócenia obiegu chłodniczego mogą one pracować w opcji pompa ciepła- zapewniając ogrzewanie powietrza.

Podstawowe elementy budowy klimatyzatora to: sprężarka, skraplacz, kapilara, parownik. Elementy te stanowią razem układ zamknięty, w którym krąży w sposób ciągły czynnik chłodniczy - freon, będący nośnikiem energii cieplnej. W uproszczeniu zasada działania klimatyzatora jest następująca: - ciepło z pomieszczenia klimatyzowanego (Qo) jest usuwane poprzez odparowanie czynnika roboczego w parowniku (P). Sprężona w sprężarce (Sp) para czynnika ulega skropleniu w skraplaczu (S) i tym transportowane ciepło jest odprowadzone do otoczenia (Q k). Ciekły czynnik za skraplaczem przepływa przez kapilarę (K) gdzie następuje rozprężanie czynnika do ciśnienia parowania. Rozprężona mieszanina para-ciecz wpływa do parownika (P), zamykając w ten sposób obieg czynnika.


Typy klimatyzatorów W zależności od celu zastosowania i formy konstrukcji, klimatyzatory można podzielić na następujące grupy:

- klimatyzatory przenośne
- klimatyzatory zwarte typu monoblock
- klimatyzatory typu split (rozłączne)
- klimatyzatory przenośne: są wykonywane jako przenośne lub na kółkach. Klimatyzatory te są oferowane w wykonaniu zwartym lub rozłącznym.
W wykonaniu zwartym ciepło odprowadzane jest ze skraplacza przewodem wentylacyjnym przez mur lub okno. W wykonaniu rozłącznym typu split skraplacz chłodzony powietrzem jest montowany na ścianie zewnętrznej i za pomocą przewodu podatnego połączony z chłodnicą przeponową.

źródło: Zibro
- klimatyzatory zwarte -monoblock: są to klimatyzatory przewidziane do zabudowy ściennej lub okiennej.
W zwartej estetycznej obudowie zamontowane są następujące elementy: sprężarka hermetyczna, parownik, skraplacz i wentylatory, które w większości rozwiązań znajdują się na wale i są napędzane od jednego silnika. Instalacja urządzenia jest prosta- po zamontowaniu w przygotowanym otworze wymaga tylko podłączenia do zasilania.

źródło: Fujitsu

- klimatyzatory typu split (rozłączne): obecnie najbardziej rozpowszechnione z powodu ich wielu wariantów,
a także cichej pracy.
Jednostka wewnętrzna posiada parownik, wentylator ze stopniową regulacją obrotów, filtr powietrza i system regulacji. Sprężarka i skraplacz znajdują się w części zewnętrznej. Obie jednostki są połączone izolowanymi cieplnie przewodami czynnika chłodniczego. Rurka kapilarna najczęściej jest instalowana w jednostce zewnętrznej, aby hałas związany z wtryskiem czynnika wyprowadzić na zewnątrz pomieszczenia. Dlatego przewody tłoczne i ssawne czynnika chłodniczego muszą być bezwzględnie izolowane cieplnie. Klimatyzatory typu split występują również jako multisplit, gdzie kilka jednostek wewnętrznych jest obsługiwane przez jedną jednostkę zewnętrzną ( np. przy klimatyzowaniu kilku pomieszczeń). Pozwala to zmniejszyć koszty oraz uniknąć montażu kolejnych jednostek zewnętrznych na elewacji, które mogą pogorszyć efekt wizualny budynku.

W zależności od rodzaju jednostki wewnętrznej klimatyzatory typu split występują jako:

- klimatyzatory ścienne
- klimatyzatory ścienno- podstropowe
- klimatyzatory kasetonowe
- klimatyzatory kanałowe
- klimatyzatory ścienne: charakteryzują się płaską budową o estetycznym kształcie i pracują bardzo cicho. Aby zapobiec przeciągowi, urządzenia te powinny pracować możliwie wysoko, np. nad drzwiami. Powietrze schładzane jest kierowane w górne strefy pomieszczenia, a w przypadku ogrzewania - w dolne strefy pomieszczenia.
źródło: Fujitsu
- - klimatyzatory ścienno- podstropowe: są montowane przy ścianach lub w pozycji płaskiej przy suficie. Oferowane są tam, gdzie nie ma możliwości zastosowania typowych klimatyzatorów ściennych.
źródło: Fujitsu
- klimatyzatory kasetonowe: są przeznaczone do zabudowy w przestrzeni sufitu podwieszanego. Montaż w centralnej części pomieszczenia zapewnia równomierną dystrybucję chłodnego powietrza. Ciepłe powietrze jest zasysane przez środkową ssawkę i po filtrowaniu, schłodzeniu i osuszeniu wydmuchiwane na wszystkie strony przez nastawne kierownice. Do urządzenia tego typu możliwe jest doprowadzenie powietrza zewnętrznego. Istnieje również możliwość zamontowania dodatkowych przewodów rozprowadzających powietrze i nawiewania go do innych pomieszczeń.
źródło: Fujitsu
- klimatyzatory kanałowe: są to jednostki typu split, które umożliwiają centralne rozprowadzenie powietrza z jednego urządzenia do kilku pomieszczeń jednocześnie. Z zamontowanej w centralnym punkcie jednostki wyprowadzane są kanały, którymi powietrze rozprowadzane jest w kilka miejsc. Zaletą systemu klimatyzacji kanałowej jest możliwość dokładnego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu.
W modelach kanałowych istnieje możliwość doprowadzenia do klimatyzatora dowolnej ilości (nawet 100%) świeżego powietrza; taki układ zastępuje
w wielu wypadkach instalację wentylacji mechanicznej

źródło: Fujitsu


Klimatyzatory inwerterowe W zależności od budowy sprężarki klimatyzatory dzielimy na klasyczne (ze zwykłą sprężarką) oraz na inwerterowe. Klasyczne włączają się, gdy temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawiony poziom i wyłączają, gdy osiągnie zadaną wartość. Takie rozwiązanie powoduje dość duże wahania temperatury w pomieszczeniu i większe koszty eksploatacji. Inwertery są bardziej energooszczędne . Płynnie dostosowują swoją wydajność i działanie do temperatury w pomieszczeniu, dzięki czemu rzadziej się włączają i wyłączają (na włączanie zużywa się najwięcej energii), dokładniej też utrzymują ustawioną temperaturę w pomieszczeniu. Urządzenia w technologii inwerterowej potrafią zaoszczędzić do 40% energii elektrycznej w porównaniu do urządzeń klasycznych, przy zachowaniu tej samej wydajności chłodniczej i grzewczej. Dodatkową zaletą klimatyzatorów inwerterowych jest dłuższa żywotność. Urządzenie tego typu wolniej się zużywa, gdyż nie ma częstych startów i wysokich prądów rozruchu , które niszczą silnik. Silnik startuje powoli co znacznie wydłuża żywotność sprężarki. W wyniku miękkiego startu nie występuje działanie dużych sił również na inne elementy mechaniczne, przez co proces zużywania się części jest o wiele wolniejszy.