ODZYSK CIEPŁA

Rodzaje odzysku ciepła

Recyrkulacja powietrza polega na zmieszaniu części powietrza wywiewanego z pomieszczenia z nawiewanym świeżym powietrzem. Jest to najtańszy sposób odzysku energii. Recyrkulację możemy zastosować tylko wówczas, gdy powietrze nie posiada toksycznych substancji . Przy stosowaniu recyrkulacji należy zachować wymagany udział powietrza świeżego wynikający z warunków higienicznych.

Rekuperacja polega na odzysku ciepła jawnego w wymienniku przeponowym ( krzyżowym, krzyżowo- prądowym). Uzyskiwana w praktyce skuteczność to 60-70%

-Wymiennik krzyżowy
Zbudowany jest z aluminiowych lamel pomiędzy którymi naprzemiennie przepływają strumienie ciepłego i zimnego powietrza. Płyty te mają grubość 0,2 mm i to za ich pośrednictwem dochodzi do przenikania ciepła pomiędzy strumieniami. Specjalne karbowanie lamel powoduje turbulentny przepływ powietrza co dodatkowo zwiększa sprawność odzysku ciepła. Kierunek przepływu strumieni względem siebie determinuje nazwę krzyżowe wymienniki ciepła. Zalety wymiennika krzyżowego to: wysoka sprawność, prosta konstrukcja, odseparowanie strumieni powietrza, brak części ruchomych, niezawodność, szczelność. Wady: znaczne rozmiary, możliwość wystąpienia szronienia, brak odzysku wilgoci.

Regeneracja polega na odzysku ciepła w obrotowym wymienniku z wypełnieniem- regeneratorze obrotowym. W zależności od właściwości materiału wypełnienia, możliwy jest odzysk jawnego oraz utajonego (wilgoci, gdy wypełnienie ma właściwości sorpcyjne). Uzyskiwana w praktyce skuteczność odzysku energii wynosi 80-90%.
-Wymiennik obrotowy
Wymiennik obrotowy składa się z rotora i obudowy. Rotor zbudowany jest z nawiniętych pasów folii aluminiowej. Co druga warstwa jest karbowana. Dzięki czemu strumienie powietrza bez przeszkód mogą przepływać przez powstałe w ten sposób kanaliki. Odmiennie niż w pozostałych rodzajach wymienników, wymienniki obrotowe odzyskują ciepło na drodze akumulacji. Materiał wirnika ma pewną masę i pewną pojemność cieplną. Przepływające ciepłe powietrze oddaje ciepło do rotora nagrzewając go, by po półobrocie odebrało je powietrze świeże, zimne. Aby zwiększyć stopień odzysku wilgoci, aluminiową powierzchnię pokrywa sie powłoką higroskopijną. Jest to bardzo istotne w czasie wentylacji zimą kiedy często dochodzi do przesuszeń powietrza. Charakterystyczny ruch rotora determinuje nazwę obrotowe wymienniki ciepła

Źródło: Heatex
W celu poprawienia ekonomiki działania urządzeń wentylacyjnych stosuje się wymienniki do odzysku ciepła z powietrza wywiewanego i/ lub recyrkulację powietrza.

Wykorzystuje się również tzw. efekt swobodnego chłodzenia, pozwalający uzyskać, w ograniczonym stopniu, obniżenie temperatury powietrza w pomieszczeniu, korzystając wyłącznie z powietrza zewnętrznego, bez innych urządzeń chłodniczych.