WENTYLACJA

Wentylacja naturalna polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu, która powodowana jest różnicą temperatur lub działaniem wiatru. Rodzaje wentylacji naturalnej to: przewietrzanie, infiltracja, wentylacja grawitacyjna oraz aeracja.

Wentylacja mechaniczna polega na wymianie powietrza w pomieszczeniu poprzez działanie wentylatora.

W zależności od zakresu oddziaływania wentylację mechaniczną dzielimy na:
- wentylacja ogólna czyli równomierna wymiana powietrza w całym pomieszczeniu
- wentylacja miejscowa- wymiana powietrza w danym obszarze, np usuwanie zanieczyszczeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania, nawiew powietrza bezpośrednio na stanowisko pracy, nawiew powietrza przez kurtyny powietrzne

W zależności od kierunku ruchu powietrza względem pomieszczenia wentylowanego rozróżnia się wentylację mechaniczną:
- nawiewna- powietrze jest doprowadzane mechanicznie a usuwanie odbywa się naturalnie w wyniku nadciśnienia
- wywiewna- powietrze jest usuwane mechanicznie a doprowadzane w sposób naturalny w wyniku podciśnienia
- nawiewno- wywiewna- dostarczanie i usuwanie powietrza odbywa się w pełni mechanicznie


W zależności od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia wentylację mechaniczną dzielimy na:
- nadciśnieniową- strumień objętości powietrza nawiewanego jest większy od wywiewanego
- podciśnieniową- strumień objętości powietrza wywiewanego jest większy od nawiewanego


Ze względu na stopień uzdatnienia powietrza wentylację mechaniczną dzielimy na:
- wentylacja- brak regulacji parametrów cieplno- wilgotnościowych powietrza dostarczanego
- wentylacja z ogrzewaniem lub chłodzeniem- możliwość kształtowania temperatury powietrza
- wentylacja z nawilżaniem lub osuszaniem- możliwość kształtowania wilgotności powietrza
- klimatyzacja- możliwość pełnego przygotowania powietrza, poprzez oczyszczanie, regulację temperatury i wilgotności

GŁÓWNE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

1. Wentylatory

Wentylatory służą do przetłaczania powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej oraz w instalacjach klimatyzacyjnych. Wentylator wymusza ruch powietrza w określonym kierunku za pomocą śrub bądź wirników napędzanych silnikami elektrycznymi.
Ze względu na kierunek przepływu powietrza przez wirnik i obudowę wentylatory dzieli się na :
- Wentylatory promieniowe.
- Wentylatory osiowe
WENTYLATORY PROMIENIOWE
Wentylatory promieniowe (inaczej wentylatory odśrodkowe) dzięki swojej budowie nadają się do przetłaczania dużych ilości powietrza przy dużym ciśnieniu. Mogą przetłaczać powietrze o wysokim zapyleniu, dostarczać dużych ilości powietrza do wymagających procesów technologicznych. Wentylatory promieniowe bywają wykorzystywane w transporcie pneumatycznym odpadów pochodzących z obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych, skóry, gumy, tkanin, tworzyw sztucznych, metali, a nawet w liniach produkcyjnych butelek typu PET.

źródło : Venture Industries
WENTYLATORY OSIOWE
Wentylatory osiowe (inaczej wentylatory śrubowe) z uwagi na swoją budowę (przepływ medium odbywa się wzdłuż osi wirnika) nadają się do przetłaczania powietrza niezbyt zanieczyszczonego, o małym zapyleniu, i charakteryzują się mniejszym sprężem (ciśnieniem) w porównaniu z wentylatorami promieniowymi dla tych samych mocy wirnika. Zwiększenie prędkości wirnika powoduje zwiększenie wydajności ale i głośności, co może powodować zmniejszenie komfortu pracy instalacji i konieczność stosowania tłumików akustycznych.

źródło : Venture Industries


Wentylatory według miejsca zastosowania możemy
podzielić na :

- Wentylatory dachowe
- Wentylatory kanałowe
- Wentylatory ścienne
- Wentylatory przeciwwybuchowe
- Wentylatory chemoodporne


WENTYLATORY DACHOWE
Wentylatory dachowe nie mają charakterystycznej dla wentylatorów promieniowych spiralnej obudowy. Kierunek przepływu powietrza i konstrukcja wirnika są jednak typowe dla wentylatorów promieniowych. Montuje się je na dachach płaskich, lub po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych mogą być montowane na dachach pochyłych. Stosowane są w instalacjach wyciągowych z mieszkań, supermarketów, hal przemysłowych, warsztatów, magazynów, toalet, garaży, parkingów, budynków gospodarczych, a także jako odciągi znad rusztów i okapów.

źródło : Venture Industries

WENTYLATORY KANAŁOWE
Wentylatory kanałowe występują w odmianach :
- do kanałów okrągłych
- do kanałów prostokątnych
Przystosowane są do montażu w pozycji pionowej jak i poziomej w kanałach wentylacyjnych. Ich zastosowanie obejmuje wentylację małych pomieszczeń takich jak łazienki, toalety, pomieszczenia gospodarcze, a także wentylację nawiewną i wywiewną mieszkań, biur, sklepów, barów, kawiarni, restauracji. W przemyśle mogą być stosowane w układach chłodzących, odciągach miejscowych, wentylacji warsztatów, szatni.

źródło : Venture Industries

WENTYLATORY ŚCIENNE
Wentylatory ścienne przystosowane są do pracy w dowolnej pozycji montażowej i przeznaczone do wentylacji pomieszczeń typu garaże, piwnice, poddasza, magazyny. Pomimo iż są bardziej hałaśliwe od innych wentylatorów, są chętnie stosowane ze względu na mniejsze rozmiary oraz niższą cenę. Częstym ich umiejscowieniem są np. okna.

źródło : Venture Industries

WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE
Zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem . Ich konstrukcja zawiera detale wykonane z blachy mosiężnej i/lub aluminiowej, co minimalizuje ryzyko zaiskrzenia. Wentylatory przeciwwybuchowe stosuje się w komorach lakierniczych, laboratoriach chemicznych, przemyśle chemicznym, petrochemii itp.

źródło : Venture Industries

WENTYLATORY CHEMOODPORNE
Wentylatory chemoodporne produkowane w wersjach kanałowych lub dachowych, przeznaczone są do transportu agresywnych związków chemicznych (opary kwasów i zasad), wilgotnych gazów, spalin i zanieczyszczonego powietrza. Doskonale sprawdzają się w przemyśle chemicznym do pracy w instalacjach odciągowych, digestoriach i spożywczym. Znajdują też szerokie zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej takich jak szpitale, laboratoria czy szkoły.

źródło : Venture Industries


2. Kanały wentylacyjne

Kanały wentylacyjne mają za zadanie umożliwić, bez wymiany ciepła i masy z otoczeniem, doprowadzenie przygotowanego powietrza i odprowadzenie zużytego powietrza z pomieszczeń klimatyzowanych.
Wymagania stawiane kanałom powietrza:

1) wysoka szczelność
2) duża żywotność użytkowa kanałów
3) nieznaczne spadki ciśnienia osiągane w dużych przekrojach, dobre wykonanie techniczne i możliwie krótkie odcinki kanałów, dla zapewnienia niskich kosztów eksploatacji instalacji
4) niskie koszty eksploatacyjne i nieduża objętość zabudowy dzięki małym przekrojom kanałów
5) zapewnienie dobrych możliwości czyszczenia kanałów (należy przewidzieć wystarczającą ilość otworów rewizyjnych przeznaczonych do czyszczenia)

Wymagania w pkt 3 i 4 są częściowo sprzeczne, stąd należy przyjąć rozwiązanie kompromisowe jeżeli założenia nie wymuszają konieczności przyjęcia dominacji jednego z wymogów.

Z uwagi na przekroje kanałów rozróżnia się kanały: prostokątne i okrągłe
Kształtki o przekroju okrągłym Kształtki o przekroju prostokątnym
Do produkcji kanałów stosuje się następujące materiały: ocynkowaną blachę stalową, blachę stalową stopową, blachę aluminiową, tworzywa sztuczne, blachy pokryte ołowiem dla gazów kwaśnych, beton, mur, płyty gipsowe i płyty z włókien mineralnych.
Wymagania stawiane materiałom stosowanym do wykonywania kanałów wentylacyjnych:

- powinny być hydraulicznie gładkie (zapewnia to nieznaczne spadki ciśnienia)
- duża wytrzymałość i odporność na korozję
- mała pyłochłonność
- odporność na wchłanianie wilgoci
- niepalność
- łatwość do obróbki technologicznej
- mały ciężar
- niski koszt

3. Wyposażenie dodatkowe instalacji wentylacyjnej
Przepustnice
Są montowane z przeznaczeniem do regulacji objętościowego strumienia powietrza i regulacji wydajności wentylatora. Żaluzje w przepustnicach mogą być współ- lub przeciwbieżne. Zmiana ustawienia tych żaluzji może być ręczna, bądź przez napęd mechaniczny (np. siłowniki elektryczne).

Klapy zwrotne
Służą do odcinania pojedynczych odcinków instalacji wentylacyjnej. Przy pracującym wentylatorze żaluzje klapy w zależności od objętościowego strumienia powietrza są bardziej lub mniej otwierane. Przy wyłączonym wentylatorze żaluzje samoczynnie się zamykają.

Klapy przeciwpożarowe
Służą do automatycznego odcięcia odcinka pożarowego w instalacjach wentylacyjnych. Montowane są w ścianach i sufitach z betonu i murów. Zadziałanie termiczne klapy następuje przez element topliwy przy temperaturze >72oC. W zależności od klasy odporności ogniowej występują klapy o odporności ogniowej EIS60, EIS90, EIS120, gdzie wartości liczbowe określają minimalny okres czasu w minutach, w których musi być zagwarantowana odporność ogniowa klapy.

źródło : FRAPOL

Tłumiki akustyczne
Do zredukowania poziomu ciśnienia akustycznego w instalacjach wentylacyjnych stosuje się tłumiki prostokątne- kulisowe lub tłumiki okrągłe proste. Tłumienie hałasu osiąga się przez stosowanie blach perforowanych i materiałów absorpcyjnych , wykonanych z tkanin z włókna szklanego lub wełny mineralnej.

Połączenia elastyczne
Połączenia takie są konieczne jako kompensatory przy długich kanałach lub dla tłumienia drgań przenoszonych z wentylatorów.

Otwory inspekcyjne i wyczystne
Zgodnie z obowiązującymi normami, kanały wentylacyjne muszą posiadać łatwo dostępne otwory przeznaczone do ich oczyszczania. Jest to szczególnie ważne dla kanałów odprowadzających powietrze zabrudzone.


Nawiewniki powietrza

NAWIEWNIKI SUFITOWE

Kwadratowy nawiewnik sufitowy z ruchomymi dyszami EAGLE C

Kwadratowy anemostat nawiewny KRKa

Okrągły anemostat nawiewny CVHb

Nawiewnik sufitowy – talerzowy CKPaźródło : Venture Industries


NAWIEWNIKI ŚCIENNE

Nawiewnik ścienny z ruchomymi dyszami EAGLE W

Ścienna kratka z nieruchomymi kierownicami ALGc


NAWIEWNIKI WYPOROWE

Półokrągły nawiewnik wyporowy do montażu na ścianie, ustawialny profil wypływu powietrza DHCe

Nawiewnik wyporowy do montażu na ścianie, ustawialny profil wypływu powietrza DBCa
źródło: Swegon
Wentylacja to cyrkulacja powietrza, której podstawowym celem jest wymiana zużytego bądź zanieczyszczonego powietrza na świeże.

W zależności od źródła ruchu powietrza rozróżnia się wentylację naturalną i mechaniczną. Przejdź do oferty